21grams Logo 21grams
NO

Vipps eFaktura

Vi er langt ifra det papirløse samfunnet. Men stadig flere av oss velger å motta digital faktura. 21grams sender hvert år millioner av elektroniske faktura til de nordiske nettbankene. Vi digitaliserer fakturaprosessen din.

Mange velger fortsatt å ta i mot fakturaer i postkassen. Men digital faktura er en etablert og stadig voksende kommunikasjonskanal som etterspørres av mottakere i stadig økende omfang.

Du kan finne stor nytte i å henvende deg til 21grams for distribusjon av Vipps e-fakturaer, uansett om dine mottakere er privatpersoner eller virksomheter. Vi er en sertifisert teknisk distributør (CTD) og kan sende Vipps eFakturaer til nettbanker i hele Norden.

”21grams sender årlig millioner eFakturaer til nettbankene.”

I tillegg til Vipps e-faktura som distribueres til nettbanker, leverer 21grams Vipps e-faktura via operatører i de vanligste formatene som f eks EHF, Svefaktura og Finvoice.

I flere av våre programmer (Addoro og Imail) kan du kombinere flere av våre tjenester. Foruten digital faktura og fysiske brev, også e-arkiv, e-post og digital postkasse.

Tre gode grunner til å velge 21grams

Enkelt. Det er store besparelse i å ha én leverandør som håndterer samtlige distribusjonskanaler til dine kunder. Enklere og smartere fakturadistribusjon.

Automatisert. All håndtering er automatisert. Det betyr at vi kan tilby en kostnadseffektiv, rask og sikker tjeneste. Reduserer kostnaden ved fakturahåndtering.

Effektivt. Distribusjon av Vipps e-faktura direkte til nettbankene er effektivt både for deg og kunden. Det er sikrere og mer kostnadseffektivt sammenlignet med andre distribusjonskanaler.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt med oss allerede i dag, så forteller vi mer om hvordan vi kan hjelpe deg til en mer effektiv og fleksibel distribusjon av fakturaer.

Mail Jan Ring Jan