21grams Logo 21grams
search

Peppol

Flere og flere selskaper etterspør PEPPOL-fakturaer fra sine leverandører. 

Vi produserer og distribuerer e-fakturaer gjennom både sertifiserte PEPPOL tilgangspunkter og samtrafikkoperatører, alt for å oppnå maksimal rekkevidde når det gjelder mottakere som kan motta e-faktura i Norge og de andre nordiske landene.

«Oppfyll juridiske og markedskrav, men uten å miste fokuset på en kostnadseffektiv helhet»

I motsetning til mange andre aktører i markedet, ser vi på helheten fra et objektivt kanal uavhengig utgangspunkt. I vårt tilbud om å digitalisere kommunikasjon kan du derfor alltid velge å kombinere e-faktura med en eller flere av våre andre digitale tjenester, vi kan også produsere og distribuere dine fysiske brev. Sammen med deg utvikler vi en digitaliseringsplan basert på både din egen forretningsstrategi og kundens etterspørsel.

Tre grunner til å velge 21grams

Enklere. Du kobler deg opp, og vi gjør resten. Oppgraderinger og lover har vi oversikt på og hvilke formater som brukes. Vi sørger for at du og dine kunder kan kommunisere med hverandre.

Balansert. Bare fordi du oppfyller lovkravet og markedskravet på e-faktura, betyr ikke det at du skal miste fokus eller betale dyrt for andre distribusjonskanaler

Billigere. Digitalisering reduserer kostnaden for papir, konvolutter og porto. Over tid er det store beløp å spare

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet