21grams Logo 21grams
search

Historie

2004

Selskapet etableres i løpet av høsten av Stefan Blomquist og Kaj Peterson

Første ISort kunde signeres allerede i Desember

2005

Tjenesten IMail lanseres

2006

Innovasjonskapital investeres i selskapet og blir med hele veien frem til 2015

Datterselskap etableres i Storbritania

2007

Lansering av tjenesten C/O for portoadministrasjon

2008

Vinner pris for verdens beste postteknologi på World Mail Awards

2010

Oppkjøp av selskapets Elektromaskiner og programvareløsninger Winjet for postsortering

Vinner pris for verdens beste posttjeneste

2011

Overtagelse av deler av Datametrix fra Tele2 utdata

Ny postlov i Sverige

2013

Oppkjøp av selskapet KC Data og programvareløsningen Postsort for postsortering

2014

Selskapet markerer 10 års jubileum

Utnevnes til Gasellföretag av Dagens Industri for første gang

2015

Priveq blir nye eiere

Utnevnes til Gasellföretag av Dagens Industri for andre gang

Vi godkjennes som CTC Certifierad Teknisk Ditributör, og kan sende efakturar inn i svenske nettbanker

2016

Oppkjøp av det danske selskapet Europe Post

Ny postlov i Norge

2017

Oppkjøp av det svenske selskapet Addoro

Selskapet etablerer seg i Norge, og danner ett norsk selskap 21grams AS

2019

Oppkjøp av det svenske selskapet Mailworld

2021

Unifiedpost kjøper 21grams