21grams Logo 21grams
search

Direct House

Grafiske bedrifter samarbeider - oppnår stordriftsfordel på porto

Stadig flere grafiske bedrifter tar hjelp av hverandre i produksjonen. Man produserer selv det som defineres som kjernevirksomhet, og tar del av stordriftsfordeler i andre deler av verdikjeden. En av tjenestene som mange setter ut er distribusjon og sampakking. Vi har tatt en prat med en sentral aktør på distribusjonsmarkedet; Direct House.

Direct House har spesialisert seg på distribusjon og tilbyr et bredt spekter av distribusjonsløsninger. Gjennom et samarbeid med 21grams er Direct House i stand til å presse prisene på porto, en kostnad som utgjør en større og større andel av trykksaker som skal sendes ut til sluttbruker.

– Vi har mange av de største norske trykkeriene på kundelista allerede, der vi leverer et bredt utvalg av print og distribusjonstjenester. Vi er spesielt store på print/konvoluttering og sampakking av markedsmateriell. Sistnevnte sampakkes hos oss og går direkte ut til retailkunder over hele landet, sier Jarle Reiersen i Direct House.

Når det gjelder print/konvulettering og større konvoluttforsendelser samarbeider Direct House tett med 21grams, og drar nytte av 21grams’ teknologi og stordriftsavtale med posten.
.

”Stordriftsavtalen med 21grams gir oss store besparelser”

Jarle Reiersen i Direct House
.

– Gjennom samarbeidet med 21grams oppnår vi helt andre priser på porto enn det vi selv hadde fått til. Det kombinert med effektiv drift gjør at kundene kan spare betydelig ved at vi tar hånd om distribusjonen, forteller Reiersen.

Om Direct House

Direct House har produksjonsanlegg i Arendal og Oslo. Selskapet (som tidligere het DM Partner AS) omsatte for over 103 millioner kroner ved sine to anlegg i 2019.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med porto?

Ta kontakt med oss for å høre mer om vi kan hjelpe med å utvikle og digitalisere kundekommunikasjonen din. Tlf: +47 485 96 653

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet