21grams Logo 21grams
search

Portoadministrasjon

Synes du det både er kjedelig og litt vanskelig å lese en portofaktura? Har du problemer med å få kostnadene til å stemme med oppgitte priser eller med brevvolumene dere har produsert? Da er du ikke alene. Dersom fakturaene sendes c/o 21grams så tar vi hånd om all oppfølging.

De av 21grams kunder som benytter seg av portooptimering gjennom PostSort kan med fordel sende sine portofakturaer c/o 21grams. Som spesialister på området og med spesialutviklede oppfølgingsverktøy, kan vi raskt og enkelt kontrollere hva som egentlig faktureres, samt ta kontakt med posttilbyderen om noe er uklart.

Leverandørfakturaene fra posttilbyderne gjennomgås metodisk og på detaljnivå. Samtidig forsikrer vi oss om at det er debitert korrekt i henhold til avtalte prislister og rabattvilkår, samt at brev er sendt i rett tid.

”Vi forvandler fakturaunderlag som kan være vanskelige å forstå til enkle, ryddige rapporter og helhetlige fakturaer.”

Du får en oversiktlig rapport fra oss med eventuelle reklamasjoner eller andre avvik sammen med en sammenfattet faktura på den totale kostnaden, i stedet for flere ulike fakturaer oppdelt på ulike kundenummer fra ulike posttilbydere.

Vi kan i tillegg levere underlag for korrekt kontering av de ulike kostnadspostene, som baseres på eksakte og faktiske kostnader for hvert enkelt brev. Dette gjør det mulig å konsolidere flere ulike printrutiner, som reduserer gjennomsnittskostnaden pr brev drastiskt sammenlignet med om de produseres og innleveres hver for seg.

Fire gode grunner til å velge 21grams

Enkelt. Vi omarbeider fakturaunderlag som kan være vanskelige å forstå, til lettleste og tydelige rapporter og oversiktlige fakturaer.

Kostnadsbesparende. Vi kan regne ut hva en eventuell feil i produksjonen utgjør og påklage det overfor leverandøren. En manglende rabatt på en større utsendelse kan bety flere hundretusen i tilbakebetaling.

Tidsbesparende. Du behøver ikke lenger bruke egen verdifull tid på å forsøke å forstå kompliserte portofakturaer. Du slipper til og med å kontakte leverandører ved avvik.

Fleksibelt. Vil du fordele kostnader mellom ulike avdelinger, ulike system eller på forskjellige attestanter? Eller andre parametere? Vi løser det.

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet