21grams Logo 21grams
search

C/O - Enklere portoadministrasjon

Overlat portoadministrasjonen til oss.

En enklere portoadministrasjon. Hopp over den kjedelige og tidkrevende jobben med å lese, balansere og følge opp portofakturaene. Hvis fakturaene sendes til C/O 21grams, tar vi oss av hele oppfølgingen for deg.

Hvis du bruker 21grams sorterings­tjenester, kan du velge å sende portofakturaene dine til C/O 21grams. Som spesialister på området, og med spesialutviklede oppfølgingsverktøy, kan vi raskt og enkelt utlese og kontrollere hva som egentlig er fakturert, og også ta kontakt med postoperatøren hvis det skulle være noen spørsmål.

Vi går systematisk gjennom portofakturaene dine ned til detaljnivå og sikrer at faktureringen er korrekt i henhold til avtalte pris­lister og rabattbetingelser. Vi kontrollerer også at brevene er sendt ut til rett tid.

Vi gjør de vanskelig­forståelige fakturaunderlagene om til enkle, tydelige rapporter og oversiktlige totale fakturaer.

Du får en oversiktlig rapport fra oss med eventuelle reklamasjoner eller andre avvik. Deretter samler vi alt i en oppsummert faktura på den totale kostnaden, i stedet for at du skal håndtere flere forskjellige fakturaer delt på ulike kundenumre fra forskjellige postoperatører.

I tillegg kan vi gi deg konteringsgrunnlag fordelt på dine interne kostnads­steder, basert på nøyaktige faktiske kostnader for hvert enkelt brev. Den tjenesten kalles KST.

I vårt tilbud innen posttjenester inkluderes også innenlandsporto samt flere sorterings­tjenester.

Fire gode grunner til å velge 21grams

Enkelt. Vi omarbeider fakturaunderlag som kan være vanskelige å forstå, til lettleste og tydelige rapporter og oversiktlige fakturaer.

Kostnadsbesparende. Vi kan regne ut hva en eventuell feil i produksjonen utgjør og påklage det overfor leverandøren. En manglende rabatt på en større utsendelse kan bety flere hundretusen i tilbakebetaling.

Tidsbesparende. Du behøver ikke lenger bruke egen verdifull tid på å forsøke å forstå kompliserte portofakturaer. Du slipper til og med å kontakte leverandører ved avvik.

Fleksibelt. Vil du fordele kostnader mellom ulike avdelinger, ulike system eller på forskjellige attestanter? Eller andre parametere? Vi løser det.

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet.