21grams Logo 21grams
search

Portooptimering

Det er dyrt å sende brev. Men hvor dyrt er det, egentlig? Og er det mulig å påvirke portokostnadene? Spør oss og du vil sannsynligvis bli positivt overrasket over svaret.

Portokostnader har en tendens til å eskalere. Det vet de fleste i virksomheter som er avhengig av postal distribusjon. Men få av oss er klar over at porto står for hele to tredjedeler av den totale kostnaden når vi kommuniserer med våre kunder via fysiske brev.

I kjølvannet av det avregulerte postmarkedet i Norge og i våre nordiske naboland, fins det i dag gode muligheter for å forandre det forholdet. Og det er her 21grams kommer inn i bildet. Vi har lang og omfattende erfaring med å hjelpe både store og mindre virksomheter og organisasjoner med å redusere sine portokostnader. Uansett om det handler om fakturaer, følgebrev, kontoutdrag eller lignende. Eller om du gjennomfører adresserte reklamekampanjer.

”Portooptimering ble introdusert av 21grams allerede i 2004.”

Allerede i 2004 introduserte vi begrepet portooptimering, som betyr at vi tar hensyn til alle parameter som påvirker porto, fra størrelse og vekt til regional fordeling og sorteringsgrad. Vi går gjennom alle deler systematiskt og automatisert for å minimere kostnaden i så stor grad som mulig.

Vårt tilbud om enklere og rimeligere porto omfatter, i tillegg til portooptimering, distribusjon både innenlands og utenlands samt en c/o-tjeneste som forenkler din portoadministrasjon.

Fire gode grunner til å velge 21grams

Kontroll. Vi har kontroll på hele flyten, fra utforming av portoavtale til attestering av faktura.

Rimelig. Portooptimering kan gi store besparelser.

Trygt. Med vår lange erfaring har vi full kontroll på alle parameter som påvirker portokostnaden.

Fleksibelt. Vi samarbeider med alle posttilbydere i markedet for å levere den beste løsningen – hver gang.

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet