21grams Logo 21grams
search

Priveq investerar i 21 Grams

21 Grams, outsourcing partner inom fysisk och digital kommunikation, tar in Priveq Investment Fund IV (“Priveq”) som ny delägare med ambition om fortsatt expansion och tillväxt. Nuvarande ägare samt bolagets grundare och övrig företagsledning kommer fortsatt vara stora ägare i bolaget. Priveqs inträde tillför ytterligare resurser och kompetens för 21 Grams fortsatta tillväxtresa.

21grams erbjuder företagskunder produkter och tjänster inom fysiskt och digital kommunikation på den Nordiska marknaden. Marknaden för affärskommunikation förändras snabbt både inom det pappersbaserade med avregleringar och omregleringar inom post samt en ökande tillströmning till digitala kanaler som e-faktura, e-post och e-brevlådor.

21 Grams är ett välskött och lönsamt företag som har uppvisat en stark tillväxt. Företaget grundades år 2004 av Stefan Blomqvist, Jonus Bartholdson, Kaj Peterson och Jöns Bartholdson och har de sista fem åren uppvisat god lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Räkenskapsåret 2014 omsatte 21 Grams cirka 545 MSEK. 21 Grams huvudkontor finns i Stockholm och bolaget har över 1000 kunder och totalt 35 anställda.

“Vi är mycket nöjda med att få in Priveq Investment som ny, aktiv delägare i 21 Grams. Priveq är med sin breda erfarenhet från över 100 tillväxtbolag och sin finansiella styrka, en perfekt partner för 21 Grams i dess fortsatta tillväxtresa.” säger Stefan Blomqvist, grundare och VD i 21 Grams.

“Med Priveq som partner står vi rustade att kunna investera i både nya tjänster för digital kommunikation samt även mer konkret titta på fler förvärvsmöjligheter i Norden. Konstellationen gör att vi fortsatt behåller vår neutralitet och kan därvid alltid hitta den bästa mixen av tjänster till kund, oavsett operatör och kanal”, avslutar Blomqvist

“21 Grams starka produkterbjudande inom sitt segment kombinerat med en stark kundbas med nöjda kunder, skapar en bra grund för fortsatt expansion. Bolagets personal och företagsledning är hängivna och kompetenta och har utvecklat ett erbjudande som skapar mervärde för kunderna. Vi ser fram emot att få vara en aktiv partner under den spännande resa som bolaget har framför sig.” säger Louise Nilsson, partner och investeringsansvarig på Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Blomqvist, Grundare och VD 21 Grams
Mob. +46 768 08 21 21
Stefan.Blomqvist@21grams.com

Louise Nilsson, Partner och investeringsansvarig, Priveq Advisory AB
Mob: +46 709 50 95 50
louise.nilsson@priveq.se

Om 21 Grams

21 Grams är baserat i Stockholm med fokus att hjälpa företagskunder till ett enklare och mer kostnadseffektiv sätt att distribuera sin information i hela Norden. Tjänsteutbudet innefattar tjänster för både fysisk (brev) och digital kommunikation. Inom fysisk kommunikation är 21grams ledande inom tjänster för portooptimering och portoadministration likväl som en av de största portoleverantörerna i Norden. Inom det snabbt växande digitala området har företaget tjänster för e-arkiv, e-post, e-brevlådor och e-faktura där man även nyligen blev certifierad teknisk distributör (CTD) för internetbankerna. Bland de över 1000 kunderna märks Shell, Länsförsäkringar, Unicef, Google och Aga. År 2014 omsatte bolaget cirka 545 MSEK och hade 35 anställda i Sverige.

För ytterligare information se www.21grams.se

Om Priveq

Priveq skapar värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har cirka 3,5 miljarder SEK investerats i Nordiska tillväxtbolag under ca 30 år. Investerare i Priveqs fonder är bland andra Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Amundi Private Equity Funds, Grosvenor Capital Management, European Investment Fund (EIF) och norska KLP. Sedan starten 1983 har Priveq genomfört 114 investeringar samt tagit 24 bolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är Crem International, Nordic Room Improvement, Internatural (med bl a varumärket Kung Markatta) och Office Management. Priveq Advisory är exklusiv rådgivare till Priveqs fonder.

För ytterligare information se www.priveq.se.