21grams Logo 21grams
search

ST1

Enkel og effektiv fakturahåndtering

St1, med 200 automatstasjoner, samarbeider med 21grams i en helhetlig løsning for utsendelse av fakturaer til selskapets kortkunder i Norden.

St1 benytter tjenestene iSort for portooptimering og C/O-tjenesten for porto administrasjon. I tillegg lager 21grams dokumentdesign og arkivfiler for fakturaene.

Tjenesten portooptimering innebærer at programvaren iSort fra 21grams regner ut laveste portokostnad pr utsendelse gjennom å utnytte alle tilgjengelige rabatter hos valgte posttilbydere, samt balansere brevvolumet slik at man får lavest totalkostnad for hver eneste utsendelse.

Det var Norsk Hydro Olje AB som innledet samarbeidet med 21grams. Norsk Hydro Olje AB fikk et tips fra en samarbeidspartner om 21grams i sammenheng med at man rundt årsskiftet 2006-2007 byttet leverandør av utskriftstjenesten. I begynnelsen av 2007 begynte Norsk Hydro Olje AB å benytte seg av 21grams tjenester.  I løpet av 2009 kjøpte St1 Oy 118 Hydro- og Uno-X- stasjoner, samt 40 JET-stasjoner på det svenske markedet. Disse stasjonene, sammen med de da eksisterende 40 St1-stasjoner dannet den nye, moderne automatkjeden. I tillegg kjøpte St1 Oy 40 JET-stasjoner på det norske markedet. I november 2009 overtok St1 Sverige AB kortadministrasjonen fra Norsk Hydro Olje AB. Med dette fortsatte St1 samarbeidet med 21grams og utvidet det til å også inkludere fakturautskrift og distribusjon i Norge.

Slik fungerer det

St1 oppretter en fakturafil fra sitt kortsystem som sendes til 21grams. Samtidig som 21grams gjør den om til en utskriftsredigert fil tilpasset utskriftoperatøren, utføres portooptimeringen.

I forbindelse med redigering oppretter 21grams også en arkivfil som er tilgjengelig i et nettarkiv for blant annet ST1 kundeservice.

Deretter kontrolleres alle innsendinger og fakturaer og kvalitetssikres mot det som er sendt fra systemet til ST1.

– Klart vi sparer penger, men den store fordelen er at vi hos St1 kan tilegne oss kunnskapet til  21grams og få både enkel håndtering og sikre kontroll. Vi har en dialog der vi møter stor forståelse for våre behov, sier Rolf Jonsson.

Ros fra norske Posten

Bekreftelsen på hvor godt det fungerer kommer faktisk fra Posten Norge. For den norske virksomheten, som driftes fra St1 Sverige AB, benytter samme tjenester fra 21grams som den svenske virksomheten. Dessuten står 21grams, gjennom sine lokale norske samarbeidspartnere, for utskrift og postlegging.

21grams forente, men ikke minst forbedret distribusjonen av fakturaer, som i henhold til Posten Norges beregninger har medført en årlig besparelse på ca 800 000 kroner.

– Jeg er meget fornøyd, sier Rolf Jonsson. Vårt samarbeid er smidig og friksjonsfritt, og sammen er vi forberedt på fremtidige utfordringer.

Om ST1

Siden Desember 2010 har de fleste av Shells svenske virksomheter blitt inkludert i ST1. Stasjonsnettet i Sverige består av 600 ST1 og Shell stasjoner, hvorav 300 er billige automatstasjoner og hundre som er egnet for tung trafikk.

Vi har drivstoffkort til privat- og bedriftsmarkedet, direktesalg til industrikunder, marine bunkerolje, depoter, forsyning av varer, og raffinerier.

Vil du vite mer om hvordan vi har jobbet med ST1?

Ta kontakt med oss for å høre mer om vi kan hjelpe med å utvikle og digitalisere kundekommunikasjonen din.

Kontakt

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet