21grams Logo 21grams
search

Veldig mange opplever det altfor komplisert å kommunisere fysisk og digitalt med sine målgrupper.

21 Grams øker omsetning og antall medarbeidere: Veldig mange opplever det altfor komplisert å kommunisere fysisk og digitalt med sine målgrupper.

Lokal tilstedeværelse og fokus på kjernevirksomheten har gitt 21 Grams et solid fotfeste i Norge etter etableringen i juni 2017. I løpet av årets to første måneder har to nye medarbeidere kommet til og nytt kontor i Bjørvika stod innflyttingsklart rett før vinterferien.

21 Grams er med på å skape fremtidens kommunikasjon. Vår rolle er å effektivisere måten virksomheter snakker med sine målgrupper på ved å levere robuste IT-løsninger for kommunikasjon i både digitale og fysiske kanaler.

Utviklingen innen digitalisering fortsetter å akselerere, samtidig som det fysiske brevet opprettholder en svært viktig rolle for mange. Utviklingen i Digipost og Vipps spesielt, samt konsolidering i postmarkedet gjør det stadig mer interessant å kommunisere i flere kanaler.

Hver kanal som tas i bruk krever ressurser og har en prislapp, i tillegg til at kompleksiteten øker. Responsen fra markedet tyder på at vi har lykkes med å forenkle kompleksiteten i å utnytte mulighetene i de mange kanalene. Vi ser den sammen utviklingen hos vårt morselskap i Sverige, som i Norge, og tallene for januar er rekordsterke. Det er nettopp våre hybride løsninger for fysisk og digital distribusjon av brevpost som opplever sterkest vekst sier Jan Strøm, Country Manager i Norge.

Vår visjon er å skape enkle, helhetlige løsninger for kommunikasjon. Vi skal fortsette å vokse med våre kunder i markedet for både fysisk og digital kommunikasjon. Vi er stolte over at Lillian og Katja har valgt å bli med oss på vår reise videre.

Lillian Orsbye Støa kommer i fra Exide Technologies og har den viktige rollen i å sikre gjennomføringen av alle våre salgsprosesser. I tillegg blir Lillian en viktig ressurs for oss på markedssiden.

Katja Hinsch har lang erfaring i fra DM-bransjen og med en solid kompetanse om kommunikasjonskanalenes egenskaper er hun en solid ressurs for våre kunder og partnere.

Morten Holterhuset har vært med oss i snart ett år. Han har lang erfaring fra salg og Markem-Imaje og sikrer at vi er tett på våre partnere.