21grams Logo 21grams
search

Bare det beste er bra nok

Kun det beste er noen av kjernen i 21grams sin tankegang rundt hvordan sørge for at vi ligger i forkant på relevante områder for våre kunder.

Innovasjonstakten øker og tiden til markedet reduseres da man ikke kan gjøre alt på egenhånd i en teknologisk verden der innovasjon og relevans er viktig.

For våre kunder ligger verdien i raskere tilgang til relevante og oppdatert funksjonalitet da vi sørger for gode ferdige integrasjoner mot 21grams.

21grams kan tilby en kostnadsoptimalisering av brev og annen distribusjon både analogt og digitalt og en forbedret og digitalisert arbeidsflyt.

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet.

    Om 21grams

    21grams en kostnadsoptimalisering av brev distribusjon både analogt og digitalt.

    21grams ble grunnlagt i 2004, i kjølvannet av det avregulerte postmarkedet utfordret de bransjen med noe som ble kalt «portooptimalisering» – kostnadseffektive portoløsninger for selskaper. I dag er 21grams bransjens ledende teknologiselskap, og den største aktøren for distribusjon av både analog og digital post, samt kommunikasjon og betalinger.

    Det som en gang startet med å optimere portokostnader, har i dag utviklet seg til å handle like mye om å digitalisere kommunikasjon, distribusjonskanaler, budskap og betalinger. Alltid med fokus på mottakervennlig kommunikasjon som betyr å sikre at kunder mottar fakturaer, brev, brev fra myndigheter, kontoutskrifter med mer på den måten de foretrekker.

    Postmarkedet er et komplekst marked som stadig endres og det er lett å gå seg vill blant aktører, lover og nye tjenester. Som bransjens ledende teknologiselskap har 21grams både kunnskap og erfaring som kreves for at våre kunder skal være i forkant av den digitale utviklingen.