21grams Logo 21grams
search

Digital postkasse

Konseptet med digital postkasse har eksistert siden tidlig på 2000-tallet. Først de senere årene har etterspørselen fra forbrukere begynt å øke, drevet av blant annet tilgangen til smart telefoner og innføringen av enkle løsninger for identifisering. Vi har mer enn 5 års erfaring med å levere til digital postkasse.

Bruken av digital postkasse i Norden øker i takt med at myndighetene og andre offentlige virksomheter i stadig større utstrekning tilpasser seg til formen for digitale kanaler, for å redusere mengden fysiske brev.

I Norge har én av tre personer skaffet seg digital postkasse. 21grams har gjennom flere år samarbeidet nært med leverandører av digitale postkasser. Uansett om det er Digipost, eBoks eller andre digitale postkasser du og dine kunder etterspør så kan 21grams bistå. Vi gjorde vår første integrasjon med en digital postkasse for mer enn 5 år siden.

”Mer enn hver tredje nordmann har i dag en digital postkasse og kan motta brev digitalt.”

Hvorfor ikke integrere dine system med våre og la digital postkasse bli en naturlig del av kundekommunikasjonen allerede i dag?

I flere av våre tjenester (Addoro og iMail) kan du kombinere flere av våre tjenester. I tillegg til digital postkasse, digital faktura, e-post, også e-arkiv og fysisk brev.

 

Fire gode grunner til å velge 21grams

Sikkert. Det er like sikkert å sende brev til en digital postkasse som til nettbanken.

Rimelig. Det er kostnadseffektivt å distribuere brev digitalt.

Effektivt. Ved å integrere dine system med våre blir digital postkasse også en spennende kommunikasjonskanal å tilby dine kunder.

Miljøvennlig. Det å sende brev digitalt tærer mindre på jordens ressurser.