21grams Logo 21grams
search

e-faktura

Vi er langt ifra det papirløse samfunnet. Men stadig flere av oss velger å motta fakturaer digitalt. 21grams sender hvert år millioner av elektroniske faktura til de nordiske nettbankene. Og flere vil det bli.

Mange velger fortsatt å ta i mot fakturaer i postkassen. Men e-faktura er en etablert og stadig voksende kommunikasjonskanal som etterspørres av mottakere i stadig økende omfang.

Du kan finne stor nytte i å henvende deg til 21grams for distribusjon av e-fakturaer, uansett om dine mottakere er privatpersoner eller virksomheter. Vi er en sertifisert teknisk distributør (CTD) og kan sende e-fakturaer til nettbanker i hele Norden.

”21grams sender årlig millioner e-fakturaer til nettbankene.”

I tillegg til e-faktura som distribueres til nettbanker, leverer 21grams e-faktura via operatører i de vanligste formatene som f eks EHF, Svefaktura og Finvoice.

I flere av våre programmer (Addoro og Imail) kan du kombinere flere av våre tjenester. Foruten e-faktura og fysiske brev, også e-arkiv, e-post og digital postkasse.

 

Tre gode grunner til å velge 21grams

Enkelt. Det er store besparelse i å ha én leverandør som håndterer samtlige distribusjonskanaler til dine kunder.

Automatisert. All håndtering er automatisert. Det betyr at vi kan tilby en kostnadseffektiv, rask og sikker tjeneste.

Effektivt. Distribusjon av e-faktura direkte til nettbankene er effektivt både for deg og kunden. Det er sikrere og mer kostnadseffektivt sammenlignet med andre distribusjonskanaler.