21grams Logo 21grams
search

UNICEF

Hver krone er viktig. Livsviktig.

UNICEF Sverige får hjelp av 21 Grams med å gjøre en enda større forskjell for barn i verden. Fra begynnelsen av 2011 samarbeider UNICEF med 21 Grams for å spare penger på sin posthåndtering. Penger spart på administrasjon betyr mer penger til å hjelpe barn i krig og katastrofer, for å få stopp på aidsepidemien og for rettigheten til at alle barn i verden skal få gå på skole.

En krone spart er en krone mer til kampen for at FNs barnekonvensjon blir etterlevd.

UNICEF Sverige gjør utsendelser nesten hver måned, der man ber privatpersoner og virksomheter donere penger, samt for å informere om pågående aktivitet. Med portooptimering fra 21 Grams og bruken av 21 Grams sine postavtaler, sparer UNICEF pengar som i stedet kan brukes på å redde liv.

Det beste eksempelet er utsendelse av 350 000 brev som gjøres med jevne mellomrom.”Pengarna vi sparar där räcker till 17 500 mässlingsvaccinationsdoser för barn i Afrika” forteller Marion Faillard, forretningsansvarlig hos UNICEF Sverige. Samarbeidet med 21 Grams gjør at UNICEF sparer ti øre på hver forsendelse.

”Vi vill spara pengar på ett smart sätt och 21 Grams har varit mycket lyhörda för vad vi behöver” sier Marion Faillard. UNICEF signerte avtale med 21 Grams i januar 2011.

Første utsendelse med portooptimering og bruken av 21 Grams sin portoavtale ble gjennomført drøyt to måneder senere. ”Vi var inte nöjda med portoavtalet vi hade tidigare och försökte förhandla fram ett bättre avtal” sier Marion Faillard. ”Vi har ett så kallat 90-konto, som många hjälporganisationer har, men lyckades trots det inte få större rabatt.” Gjennom trykkerier UNICEF bruker fikk hun høre om 21 Grams og det tok ikke lang fra første kontakt til systemet var implementert som en del av portohåndteringen til UNICEF. ”Jag kände direkt att ett samarbete med 21 grams innebar besparingsmöjligheter” sier Marion Faillard.

Kombinasjonen UNICEF og 21 Grams har frigjort penger til områder der det var et stort behov, der de redder liv. Og Marion Faillard er naturligvis godt fornøyd: ”21 Grams har visat stor flexibilitet och är lätta att arbeta tillsammans med” avslutter hun.

Om Unicef

UNICEF kjemper for alle barn verden over. I regjeringskorridorer, slumområder, flyktningeleire og avsidesliggende byer gjør de sitt ytterste for at barn og unge skal bli tilgodesett sine rettigheter. De forhandler med beslutningstagere for å få dem til å prioritere barn og de bistår med det mest grunnleggende for barns oppvekst hele veien fra mors mage og ut i voksenlivet.

Foruten feltkontor med langsiktige utviklingsprogram og katastrofeberedskap i 155 land og territorier, finnes UNICEF representert som ideelle organisasjoner i Norden.

Vil du vite mer om hvordan vi har jobbet med UNICEF?

Ta kontakt med oss for å få vite hvordan vi kan hjelpe deg med å optimalisere deres kommunikasjon.