21grams Logo 21grams
search

SMS

Med innføring av smarttelefoner har grensen mellom offisiell og privat kommunikasjon blitt mer uklare. Flere kan tenke seg å motta SMS i både profesjonelle og kommersielle sammenhenger, så lenge det er mulig å velge det bort.

Å velge riktig kanal til rett tid og med riktig budskap er viktigere enn noen gang. Aldri før har valgene vært større, i valg av distribusjonskanal og tidspunkt. Vi i 21grams har ikke kun teknologien og kanalene, men også innsikt og ferdigheter om hvordan du best kan kommunisere med kundene dine.

SMS er kanskje distribusjonskanalen som beveger seg nærmest individet og som stiller større krav til utforming, budskap og timing. Men styrken er å nå mottakeren i sanntid uten å miste viktige motivasjon for en «Call for action», for eksempel innbetaling til en innsamling, bruk av kundeklubb tilbud eller betale en faktura. Fleksibiliten er stor, mottakeren klikker på en lenke og når en dynamisk landingsside, der du kan tilby flere forskjellige betalingsmetoder eller tilby mottakeren valg av kanal for fremtidig kommunikasjon.

Det kan være lurt å kontakte 21grams hvis du vill vite mer om hvordan og når SMS er den perfekte kommunikasjonskanalen. Vi kan også gi informasjon om hvordan du kan kombinere SMS med våre andre tjenester i multikanalene Imail, For eksempel: E-faktura, fysisk brev, e-arkiv eller e-post. Eller hvordan du via Addoro kan koble de forskjellige delene til en enkel digital og skybasert kommunikasjonsflyt, uavhengig av distribusjonskanal.

Tre gode grunner til å velge 21grams

Nøyaktighet. Du når mottakeren i sanntid, med budskap som fører til høy aktivitet.

Lærerikt. 21grams har kunnskap og erfaring, vi hjelper deg hele veien

Enkelt. SMS er en kanal som krever enkle meldinger, og har en lav terskel på bruk og forståelse

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet