21grams Logo 21grams
search

SMS

En rask og direkte kommunikasjonsmetode.

Vil du nå ut til kundene dine via SMS – den kanskje mest direkte kanalen? Uansett om det gjelder innkallinger, påminnelser, varsler eller en lenke til betaling, er SMS en effektiv og god metode.

Tidligere ble det å motta og kommunisere via SMS ansett som ganske «privat». I dag er kanalen en selvfølge både i kommersielle, profesjonelle og private sammenhenger, men bør brukes med en viss finesse.

SMS er kanskje den distribusjonskanalen som når individet nærmest, og derfor kreves det større presisjon i utformingen av budskapet og timingen. Men med SMS ligger også styrken i å nå mottakeren i sanntid uten å gå glipp av en viktig anledning for en umiddelbar respons, en «call-to-action». Det kan være å gi en gave til innsamling, utnytte et tilbud i kundeklubben eller betale en faktura.

SMS oppfordrer ofte til en umiddelbar handling.

Å velge riktig kanal til rett tid med riktig budskap er viktigere enn noensinne. Aldri før har valgmulighetene vært større, både når det gjelder distribusjonskanal og tidspunkt.

Kontakt oss på 21grams hvis du vil vite mer om når og hvordan SMS er den beste kommunikasjonskanalen. Vi forteller gjerne mer om hvordan du kan kombinere SMS med flere tjenester, som for eksempel e-faktura, fysiske brev, e-arkiv, e-post og digitale postkasser.

Tre gode grunner til å velge 21grams

Presisjon. Du når mottakeren akkurat når du ønsker det, med budskap som fører til umiddelbar handling.

Lærerikt. Med hjelp fra 21grams store kunnskapsbase og erfaringer, veileder vi deg hele veien.

Enkelt. Ved å velge riktig kanal til rett tidspunkt for dine budskap, øker sannsynligheten for å virkelig nå frem.

Ønsker du at vi kontakter deg?

Fyll ut skjemaet.